Danske Arkæologer i Amazonas Junglen

Ekspedition i Amazonas Junglen

Inkakulturen er i dag den mest berømte sydamerikanske kultur, og deres imperium var det største imperium i den nye verden. Inkaerne absorberede dog også en masse mindre berømte kulturer i deres imperium, som ikke er nær så velundersøgte. En af disse kulturer er Chachapoyas-kulturen. Sammenlignet med andre geografiske områder i Peru er undersøgelser i Chachapoyas regionen meget svage. Der er på grund af meget svært fremkommeligt terræn stort set ikke foretaget arkæologiske udgravninger i regionen. De seneste to somre har et hold af danske og peruvianske arkæologer dog været på ekspedition ind i den peruvianske del af Amazonas junglen til den forhistoriske ruinby, Posic

Chachapoyas-kulturen

Chachapoyas-kulturen består grundlæggende af selvstændige unavngivne stammer. Fra det 9. århundrede begyndte de at udvikle et politisk system bestående af hierarkisk ordnede høvdingedømmer, som kontrollerede strategiske nøglepositioner. Deres anerkendelse som en af Sydamerikas tidlige statsdannelser skyldes i høj grad Dr. Inge Schjellerups banebrydende forskning indenfor emnet. Schjellerups arbejde udgjorde et vigtigt bidrag til etableringen af den arkæologiske og etnografiske bevisbyrde som foranledigede den bredere anerkendelse af Chachapoyas som kultur. Det er således ikke overraskende, at den bemærkelsesværdige opdagelse af Posic tilbage i 2008 også kan tilskrives Schjellerup. Efter en Amazonas ekspedition til Posic i 2016, videregav hun dog det arkæologiske ansvar, i anerkendelse af Posic’s enestående kulturhistoriske betydning.

Huaca Yacu

I feltsæsonerne i 2018 og 2019 blev der gjort mange enestående fund og opdagelser. Der blev ved udgravning fundet over 2000 stykker keramik, samt det eneste eksemplar af slebne stenredskaber fra området. Derudover blev knap 100 nye strukturer registreret (beboelseshuse, lagerbygninger, terrasser, storstensanlæg, murforløb, stisystemer m.m.). En af de mere bemærkelsesværdige strukturer er en såkaldt Huaca eller helligdom. Strukturen er en enorm mur bevaret i 3-4 meters højde som i en halvcirkel omkranser et naturligt kildeudspring. Projektet har derfor navngivet området Huaca Yacu (fra Quechua: Helligt vand). Der er ingen tvivl om at stedet er ladet med rituel værdi og ved oprensningen af muren fandt vi da også flere elitære keramikskår. Disse kan symbolisere en deponering til helligdommen. Keramikken har sandsynligvis indeholdt mad eller drikke, feks. kokablade eller chicha (majsøl).

Wadskjær Forlag The forgotten Amazon Danske arkæologer i Amazonas junglen

Helleristninger i Amazonas Junglen

Udover Huaca’en er der utroligt mange storstensanlæg og oprejste megalitter med helleristninger. Posic er uden sidestykke på dette felt. Disse elementer skal sandsynligvis tilskrives regnskovsstammer, som ifølge spanierne tilbad forskellige jaguarformede stjernetegn. Det er derfor ikke utænkeligt at helleristningerne med de mange skåltegn og indridsede fure symboliserer astronomiske observationer, der er indgået i særlige ceremonier. 

Posic A

Posic består af flere forskellige komplekser hvoraf Posic A og Posic B er henholdsvis Inka og Chachapoyas bosættelse. Posic A var sandsynligvis et regionalt Inka administrations center med den karakteristiske standardarkitektur, som kendes fra næsten alle Inka lokaliteter i regionen. Disse inkluderer bl.a. en Kancha (et anlæg af rektangulære tagdækkede huse, der åbner indad mod et fælles aktivitetsområde/gårdplads), en Kallanka (en stor hal), et bad, terrasser, en Usnu (ceremoniel platform) og to Inthuatanaer (solsten – det er yderst usædvanligt at der er mere end én tilstede). Det store administrationscenter for Posic blev placeret ved grænsen mellem inkaerne, og hvad de sandsynligvis betragtede som stammesamfund. En så stærk tilstedeværelse af inkaerne i et ellers marginalt område kan kun ses som udtryk for en stærk økonomisk interesse. Her var en mulighed for at få værdifulde jaguar skind, papegøjefjer, honning, kokablade, kvalitetsbomuld, guld og salt.

Posic B

Posic B var en Chachpoyas bosættelse bestående af flere af de karakteristiske rundhuse og terrasser. Arkitekturen ved Posic B var ved besøget i 2018 stort set ikke længere bevaret. De nye ejere af grunden har ødelagt næsten samtlige ruiner for at gøre plads til deres marker. Dette er selvfølgelig utroligt tragisk, og det er derfor yderst vigtigt at lignende komplekser bliver undersøgt inden det er for sent. 

Perspektivering på Amazonas Ekspedtion

Vi er pt i gang med forberedelsen af den næste feltekspedition i 2021. Denne skal undersøge en truet pyramide placeret på en sukkerørsmark, såfremt projektet kan rejse de fornødne midler. De seneste sæsoner var finansieret af Vellux Fonden, Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond, Louis-Hansen Fonden, Elisabeth Munsgaard Fonden, Arkæolog Lene Blindbæk, Bonanza Tours Peru, Brorsons rejselegat samt Geoteam A/S. Desuden har Fiedlers legat samt Torben og Alice Frimodts Fond hjulpet de frivillige danske arkæologistuderende med at dække deres udgifter.

Det er blevet bevist at arbejde i højtbeliggende regnskove i isolerede og såkaldte primitive områder ikke er umuligt. Grundet de få og relativt små undersøgelser i området, er arkæologisk forskning og udgravningsaktivitet utroligt vigtigt for at belyse Inka kulturens aktivitet og samfund i deres grænseland, samt deres interaktioner med den lokale befolkning. Endnu vigtigere er det at belyse hvordan samfundene var udformet før indblandingen fra de imperialistiske Inkaer, Amazonas folkets oprindelse og deres udvikling.